Aktualności

Aktualności i informacje o zapytaniach ofertowych

Tytuł projektu: „Rehabilitacja skutecznym sposobem na walkę z przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego oraz utrzymanie aktywności zawodowej” realizowany przez Ekovita sp. z o.o. oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 • Rodzaj zamówienia : usługa, konsultacje specjalistyczne: specjalista rehabilitacji medycznej, dietetyk, psycholog, podolog.
 • Kod CPV: 85121100-4

Dokumenty do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz oferty
 3. Załączniki
 4. Ogłoszenie o wyborze oferenta
Tytuł projektu: „Aktywni w pracy – udostępnianie usług diagnostycznych, profilaktycznych i rehabilitacyjnych w celu ułatwienia pozostania w zatrudnieniu i powrotu na rynek pracy osobom z zapalnymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego” realizowany przez Ekovita sp. z o.o. oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 • Rodzaj zamówienia : usługa, konsultacje specjalistyczne: specjalista reumatolog, specjalista rehabilitacji medycznej, psycholog, podolog.
 • Kod CPV: 85121100-4
Dokumenty do pobrania:
Tytuł projektu: „Aktywni w pracy – udostępnianie usług diagnostycznych, profilaktycznych i rehabilitacyjnych w celu ułatwienia pozostania w zatrudnieniu i powrotu na rynek pracy osobom z zapalnymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego” realizowany przez Ekovita sp. z o.o. oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 • Rodzaj zamówienia : szkolenie edukacyjne dla uczestników projektu z zakresu edukacji żywieniowej, psychoedukacji oraz szkolenie dla kadry medycznej
 • Kod CPV: 80400000-8- edukacja dla osób dorosłych
Dokumenty do pobrania:
Tytuł projektu: „Rehabilitacja skutecznym sposobem na walkę z przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego oraz utrzymanie aktywności zawodowej” realizowany przez Ekovita sp. z o.o. oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 • Rodzaj zamówienia : szkolenie edukacyjne dla uczestników projektu z zakresu edukacji żywieniowej, psychoedukacji oraz szkolenie dla kadry medycznej
 • Kod CPV: 80400000-8- edukacja dla osób dorosłych
Dokumenty do pobrania:

Badanie EMG czyli elektromiograficzne jest jednym z podstawowych badań stosowanych w diagnostyce chorób mięśni i nerwów obwodowych. Za pomocą tego badania możemy precyzyjnie ustalić lokalizację, stopień uszkodzenia, charakter zmian patologicznych oraz ocenić dynamikę procesu chorobowego (ostry, przewlekły). Badanie EMG składa się z dwóch elementów: elektroneurografii ENG (badania przewodnictwa nerwowego) oraz właściwej elektromiografii EMG czyli badania czynności elektrycznej mięśni.

Czas trwania badania zależy od ilości zbadanych nerwów i mięśni. Po badaniu pacjent od razu może powrócić do codziennej aktywności.

EEG ( elektroencefalografia)- badanie pozwalające ocenić czynności mózgu. Podstawowe badanie, którego celem jest ocena bioelektrycznej czynności mózgu czyli stanu czynnościowego ośrodka układu nerwowego.

Więcej w zakładce Poradnia neurologiczna

Szanowni Pacjenci

Zgodnie z decycyzją MZ od dnia 04/05/2020 Centrum Rehabilitacji będzie udzielało świadczeń medycznych

W związku z stanem epidemicznym prosimy o zapoznanie się z funkcjonowaniem oraz zasadami przebywania na terenie Naszych obu placówek do czasu zniesienia stanu epidemicznego.

 • w związku z licznymi obostrzeniami dotyczącymi Naszej pracy, zabiegi będą realizowane od dnia 05/05/2020
 • rejestratorki oraz rehabilitanci będą sukcesywnie umawiać pacjentów, których świadczenia w ostatnim okresie zostały odwołane
 • z uwagi na wytyczne sanitarno-epidemiologiczne nie będzie możliwości przyjęcia większej liczby pacjentów, niż pozwalają na to warunki lokalowe obu budynków
 • prosimy zapoznać się ze wszystkimi procedurami i stosowac się do wszystkich zaleceń personelu Centrum Rehabilitacji, zarówno tych stosowanych w ramach świadczeń finasowanych przez NFZ jak i tych odpłatnych

!!!! Prosimy:

 1.  Aby pacjenci przychodzili tylko na wyznaczone godziny, zarówno na konsultację jak i do rehabilitantów (na teren budynku wpuszczane będą osoby przez personel medyczny)
 2. Na teren placówek będą wpuszczani wyłącznie pacjenci umówieni na zabiegi rehabilitacyjne lub wizyty lekarskie. Prosimy aby możliwie jak najwięcej spraw załatwiać telefonicznie lub mailowo. Dane dostępne w zakładce kontakt
 3. Przed każdą wizytą będzie z Państwem przeprowadzany wywiad (ankieta) dotycząca mozliwości zakażenia wirusem SARS-Cov-2
 4. Prosimy na wszystkie pytania odpowiedać zgodnie z prawdą, tak aby nie narażać całego zespołu a także innych pacjentów na niebezpieczenstwo zarażenia
 5. Na terenie placówek obowiązuję bezwzględny nakaz noszenia maseczek i rękawiczek
 6. Jeśli w danym dniu pacjent ma objawy oznaczające infekcję prosimy, NIE PRZYCHODZIĆ do przychodni a rehabilitantów lub rejestratorki powiadomić telefonicznie o niedyspozycji.
 7. Prosimy bezwzględnie oraz bezwarunkowo stosować się do procedur personelu
 8. Chwilowo odzież wierzchnią prosimy zostawiać w przedsionku do tego przygotowanym, na teren placówek wchodzimy jedynie z najpotrzebniejszymi rzeczami.
 9. Prosimy nie wchodzić na teren placówek z telefonami
 10. Dzieci przychodzące na rehabilitację również będą odbierane przez rehabilitantów od rodziców z miejsc do tego wyznaczonych. Jeśli rodzić nie chce pozostawić dziecka wyłącznie pod opieką rehabilitanta, może wejść na teren przychodni ale musi stosować się do procedur przebywania na terenie placówki.
 11. Prosimy o higienę oraz dezynfekcję w miejscach do tego wyznaczonych

W związku z wieloma obwarowaniami dotyczącymi Naszej działalności prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość abyśmy mogli jak najszybciej usprawnić pracę personelu oraz przyjęć pacjentów.

Dziękujemy

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, w celu minimalizowania skutków rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz zaleceniami dotyczącymi funkcjonowania placówek służby zdrowia, informujemy Państwa, że zmieniamy sposób funkcjonowania Naszej Placówki do dnia 26/04/2020:

 1. Na w/w okres wstrzymujemy wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych oraz wizyt lekarskich we wszystkich poradniach specjalistycznych
 2. Obie rejestracje pracują w godzinach od 8.00 do 16.00, jednak zalecamy aby wszystkie sprawy dotyczące umówionych wizyty lub zabiegów załatwiać telefonicznie. – nasze nr.telefonu podane są na stronie internetowej w zakładce-kontakt
 3. W związku z liczną ilością wizyt, które musimy odłożyć lub odwołać, kontakt z Nami może być utrudniony- Bardzo prosimy o wyrozumiałość, staramy się informować wszystkich pacjentów na bieżąco o zmianach.
 4. Osoby, które jednak zdecydują się odwiedzić Naszą placówkę prosimy o stosowanie się do zaleceń personelu oraz wprowadzonych ograniczeń dotyczących przebywania na terenie obiektów.
 5. Część lekarzy wystawia recepty oraz zwolnienia w ramach teleporady- jednak tylko dla pacjentów, którzy są pod Naszą stałą opieką

Dziękujemy Wszystkim za wyrozumiałość i życzymy dużo zdrowia.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/od-dzis-wprowadzimy-stan-zagrozenia-epidemicznego2

Tytuł projektu: „Aktywni w pracy – udostępnianie usług diagnostycznych, profilaktycznych i rehabilitacyjnych w celu ułatwienia pozostania w zatrudnieniu i powrotu na rynek pracy osobom z zapalnymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego” realizowany przez Ekovita sp. z o.o. oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 • Rodzaj zamówienia : usługa, konsultacje specjalistyczne: specjalista reumatolog, specjalista rehabilitacji medycznej, psycholog, dietetyk, podolog.
 • Kod CPV: 85121100-4
Dokumenty do pobrania:
 1. Zapytanie ofertowe (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz oferty, załączniki 1-7)
 2. Załącznik nr.8 (umowa)
 3. Ogłoszenie o wyborze oferenta
Tytuł projektu: „Rehabilitacja skutecznym sposobem na walkę z przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego oraz utrzymanie aktywności zawodowej” realizowany przez Ekovita sp. z o.o. oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 • Rodzaj zamówienia : usługa, konsultacje specjalistyczne: specjalista reumatolog, specjalista rehabilitacji medycznej, psycholog, dietetyk, podolog.
 • Kod CPV: 85121100-4
Dokumenty do pobrania:
 1. Zapytanie ofertowe (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz oferty, załączniki 1-7)
 2. Załącznik nr 8 (umowa)
 3. Ogłoszenie o wyborze oferenta
 • mieszkańców Województwa Śląskiego
 • w wieku 50-59l kobiety, 50-64lata (mężczyźni)
 • aktywnych zawodowo lub deklarujący podjęcie zatrudnienia
 • ze zdiagnozowaną chorobą zapalną układu kostno-stawowego lub mięśniowego ICD-10: M02,      M05-M09, M13, M45, M70 lub M75
wkrótce więcej informacji w zakładce Programy zdrowotne
 • mieszkańców Województwa Śląskiego
 • w wieku 50-59l kobiety, 50-64lata (mężczyźni)
 • aktywnych zawodowo lub deklarujący podjęcie zatrudnienia
 • ze zdiagnozowaną chorobą przewlekłą układu kostno-stawowego ICD-10: M15-M19,M47, M51,M54Wkrótce więcej informacji w zakładce Programy zdrowotne

Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Częstochowy którzy ukończyli 65lat oraz posiadają orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności 05R do korzystania z bezpłatnego programu.

UWAGA: zapisy bedą prowadzone od 20.05.2019 w siedzibie placówki oraz pod numerami telefonu:

034 3655089 wew. 19 i 20, +48 609808099

EKOVITA SP. Z O.O. ul. Klasztorna 23, Częstochowa realizuje projekt w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Akademia młodego kręgosłupa”. CEL PROGRAMU: Zwiększenie wykrywalności wad postawy ciała i deformacji kręgosłupa.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018/RPOWSL

Dotyczące zakupu usługi RTG w ramach projektu: „Akademia Zdrowego Kręgosłupa” w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERENTA DO ZAPYTANIA nr 2/2018/RPOWSL

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018/RPOWSL

Dotyczące zakupu SKOLIOMETRÓW I PLULIMETRÓW w ramach projektu: „Akademia Zdrowego Kręgosłupa” w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERENTA DO ZAPYTANIA nr 1/2018/RPOWSL

OD CZERWCA 2018 ROKU CENTRUM REHABILITACJI REALIZUJĘ PROJEKT FINANSOWANY Z FUNDUSZY UNIJNYCH NA REHABILITACJĘ OSÓB PO PRZEBYTYCH UDARACH NIEDOKRWIENNYCH MÓZGU ORAZ CIERPIĄCYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE (SM) CELEM PROJEKTU JEST ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU OSÓB NIESAMODZIELNYCH ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH. WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE PROGRAMY.
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018/rpo/068G z dnia 02/05/2018 Dotyczące zakupu usługi „Udostępnienie usług rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu celem zdeinstytucjonalizowania usług medycznych” w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERENTA DO ZAPYTANIA nr  1/2018/rpo/068G

 

W RAMACH NOWELIZACJI USTAWY O REHABILITACJI LECZNICZEJ PACJENCI POSIADAJĄCY ORZECZENIE O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MOGĄ KORZYSTAĆ Z REHABILITACJI LECZNICZEJ ORAZ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ POZA KOLEJNOŚCIĄ.

PONADTO DO AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ NIE POTRZEBA SKIEROWANIA JEDNAK DO PORADNI REHABILITACYJNEJ ORAZ DZIAŁU FIZJOTERAPII POZA ORZECZENIEM PACJENT MUSI MIEĆ RÓWNIEŻ SKIEROWANIE. REHABILITACJA ODBYWA SIĘ W OKREŚLONYM I WSKAZANYM PRZEZ PLACÓWKĘ TERMINIE.  

 

rok 2018

Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Częstochowy którzy ukończyli 65 lat oraz posiadają orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności 05R do korzystania z bezpłatnego programu.

 

rok 2017

 1. W ramach badania zostanie opracowana Karta Oceny Rozwoju Dziecka a wszystkie informację dotyczące badania zostaną przekazane rodzicom lub opiekunom dzieci.
 2. Program przewiduję również warsztaty dla dzieci dotyczące korygowani wad postawy oraz sposobach przeciwdziałania schorzeniom kręgosłupa u dzieci. Warsztaty te prowadzone będą, również na terenie szkół.
 3. W programie przewidziane są również warsztaty dla rodziców i nauczycieli. O terminach tych spotkań będziemy informować na bieżąco.
 4. Dzieci u których stwierdzono w badaniu nieprawidłowości dostaną broszurę informacyjno-edukacyjną zawierającą najważniejsze informacje dotyczące postępowania w sytuacjach stwierdzenia odstępstw od normy wraz z przykładowymi ćwiczeniami.