Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

masaz

Profil działalności/ prowadzona diagnostyka/ leczone schorzenia:

W Poradni leczone są dzieci(od 16rż) oraz dorośli z:

  • zaburzeniami narządu ruchu: kręgosłupa, kończyn, stany pourazowe np. stan po złamaniu, skręceniu, zwichnięciu stawów,
  • pacjenci po endoprotezoplastyce
  • pacjenci po operacjach kręgosłupa
  • zaburzeniami (uszkodzeniami) ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, napięcie mięśniowe, asymetria, niedorozwój OUN
  • objawami mózgowego porażenia dziecięcego, po stanach zapalnych mózgu, po urazach ośrodkowego układu nerwowego,
  • po leczeniu neurochirurgicznym, z wodogłowiem, guzy układu nerwowego,
  • dzieci i dorośli z wadami rozwojowymi układu nerwowego, narządu ruchu.

Personel:

Lek.med. Jacek Szmerdt, specj. rehabilitacji medycznej, chirurgii urazowej oraz ortopedii

Lek.med. Renata Pietrzak-Górska, specj. rehabilitacji medycznej

dr n. med. Kamila Gworys, specj. rehabilitacji medycznej

Czy poradnia udziela świadczeń w ramach NFZ?
TAK.
Jak się zapisać?

Pacjenci pierwszorazowi – należy dostarczyć oryginał skierowania (od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego) lub kod e-skierowania do placówki osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub wysłać na adres: ul. Klasztorna 23, 42-200 Częstochowa z dopiskiem / poradnia neurologiczna. Kod e-skierowania można podać telefonicznie. 

W przypadku pierwszej wizyty w CR prosimy  zgłaszać się do rejestracji w budynku A.

W  celu zapisania pacjenta na pierwszą wizytę, należy przysłać ORYGINAŁ skierowania na adres: CR Ekovita ul. Klasztorna 23 , 42-200 Częstochowa lub dostarczyć go osobiście. Można również podać kod e-skierowania.

Należy pamiętać, iż aby się zapisać skierowanie winno być wystawione zanim skontaktujemy się z poradnią. Nie umawiamy pacjentów, którzy nie posiadają ważnego skierowania.

Uwaga:

*Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie (osobiście do CR bądź za pośrednictwem poczty) oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

art. 20 ust. 2a Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.

W celu ustalenia terminu kolejnej konsultacji, jej zmiany lub odwołania należy kontaktować się telefonicznie z rejestracją: 034 365 50 89 wew.20

Kolejną wizytę można też umówić telefonicznie, pod nr 034 365 50 89 wew.20

Pacjenci są zapisywani na godziny (prosimy o to pytać przy zapisach) – jest to orientacyjna godzina przyjęcia pacjenta do Poradni, a nie udzielenia świadczenia w gabinecie lekarskim. Szanując czas Państwa i Nasz, dokładamy wszelkich starań, aby godziny udzielenia świadczenia były  adekwatne do wyznaczonych terminów, niestety nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć potrzeby każdego pacjenta. Dlatego prosimy o wyrozumiałość. 😁

Przed każdą wizytą należy zgłosić się do rejestracji w budynku A

Niezależnie od zapisanych pacjentów na konkretną godzinę pierwszeństwo mają stany nagłe (o kolejności decyduje lekarz).                             

Przekładając wizytę należy podać nazwisko lekarza lub własny PESEL

Jak przygotować się do badań?

 Przed pierwszą wizytą pacjent nie wymaga przygotowania, jeśli jednak posiada dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia, prosimy o przyniesienie kserokopii.

Czy mogę skorzystać z poradni odpłatnie?

Pacjenci nie wymagają skierowania wizyty są odpłatne zgodnie z cennikiem. Termin wizyt: ustalany telefonicznie 034 3655089 wew 20.

Co jeśli na wizycie dostałem skierowanie na badania dodatkowe, konsultację badania laboratoryjne itp.?

Jeśli lekarz na wizycie skierował pacjenta na badania dodatkowe, konsultację, RTG, EEG lub inne, a wizyta odbywała się w ramach NFZ należy zgłosić ten fakt w rejestracji w celu ustalenia placówki współpracującej z CR Ekovita oraz potwierdzeniu zlecenia, w innym przypadku placówki mogą prosić o uiszczenie opłaty z powodu braku dopełnienia formalności.

Jeśli pacjent uzyskał skierowanie na wizycie odpłatnej może skorzystać z usług Naszej placówki lub innych, jednak wszystkie dodatkowe badania opłacone będą przez pacjenta zgodnie z cennikiem wybranej placówki.

Cennik

REHABILITACJA

Konsultacja fizjoterapeutyczna – 80zł

KINEZYTERAPIA

Kinezyterapia (indywidualna praca z pacjentem) – 30 min – 60zł– 60min- 120zł
Terapia manualna (FDM, BW, AT) – 20-25min – cena od 70 do 100zł
Terapia manualna (inne) – 25min – 60zł
Terapia FITs – 30 min – 80zł
Gimnastyka korekcyjna – 30 min – 60zł, 1h- 120zł
Terapia przeciwobrzękowa – 45min- 80zł, 60min-100zł

FIZYKOTERAPIA

fizykoterapia – 1 zabieg x 5 dni – 75zł
Fizykoterapia – 2 zabiegi x 5 dni – 140zł
Fizykoterapia – 3 zabiegi x 5 dni – 200zł- konsultacja fizjoterapeutyczna gratis
Fala uderzeniowa – 1 zabieg – 80zł;

MASAŻE

Masaż leczniczy – 20 min- 40zł, 30min-60zł, 1h-100zł
Masaż relaksacyjny – 1h- 120zł
Masaż antycellulitowy- 1h- 100zł,
Masaż aromaterapeutyczny –1h- 120zł
Masaż wirowy – 15min – 30zł, 30min- 45zł

Krioterapia ogólnoustrojowa – 10 dni zabiegowych wraz z konsultacją lekarską 450zł

REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

1. 5 terapii manualnych lub indywidualnej pracy z pacjentem – 1h- 540zł
2. 10 terapii manualnych lub indywidualnej pracy z pacjentem– 1h- 1000zł
3. 5 terapii manualnych lub indywidualnej pracy z pacjentem – do 30 min- 270zł
4. 10 terapii manualnych lub indywidualnej pracy z pacjentem – do 30 min- 540zł

REHABILITACJA POURAZOWA

1. Konsultacja fizjoterapeutyczna – gratis
2. 20 zabiegów fizykoterapeutycznych
3. 5 terapii manualnych (20min) lub indywidualnej pracy z pacjentem (do 30min)
cena : 500zł

REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

1. 5 terapii manualnych lub indywidualnej pracy z pacjentem – 1h- 540zł
2. 10 terapii manualnych lub indywidualnej pracy z pacjentem– 1h- 1000zł
3. 5 terapii manualnych lub indywidualnej pracy z pacjentem – do 30 min- 270zł
4. 10 terapii manualnych lub indywidualnej pracy z pacjentem – do 30 min- 540zł

REHABILITACJA W CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH

1. konsultacja fizjoterapeutyczna- gratis
2. 5 masaży – 20 min lub 3 terapie manualne – 20min
3. 10 zabiegów fizykoterapeutycznych
cena : 300zł

REHABILITACJA WADY POSTAWY

1. 5 x Gimnastyka korekcyjna indywidualna – 30 min – 270 zł
2. 10 x gimnastyka korekcyjna indywidualna – 30min- 540 zł
3. 5 x gimnastyka korekcyjna w grupie – 30min- 170zł
4. 10 x gimnastyka korekcyjna w grupie – 30min- 340zł

FALA UDERZENIOWA

1. 3x zabieg -200zł
2. 5x zabieg – 330zł


PORADNIA ORTOPEDYCZNA

Konsultacja lekarska (bez USG) – od 180zł
Konsultacja lekarska z USG – 220zł (bez opisu)
Iniekcja bez ceny leku lub preparatu – 100zł
Teleporada – 100ZŁ

PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ

Konsultacja lekarska• KONSULTACJA LEKARSKA – 180zł
Kwalifikacja wstępna do uprawiania sportu wraz z EKG – 180ZŁ
Okresowe badania sportowców z EKG – 180zł
Teleporada – 100ZŁ

PORADNIA REHABILITACYJNA

Konsultacja lekarska – 180zł
Konsultacja lekarska z USG – 220zł (bez opisu)
Iniekcja bez ceny leku lub preparatu – 100zł
Teleporada – 100ZŁ

PORADNIA NEUROLOGICZNA

Konsultacja lekarska – 180zł
Iniekcja bez ceny leku lub preparatu – 100zł
Teleporada – 100zł

PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA

Konsultacja lekarska – 200zł
Iniekcja bez ceny leku lub preparatu – 100zł
Teleporada – 100zł

PORADNIA REUMATOLOGICZNA

Konsultacja lekarska – 180zł
Iniekcja bez ceny leku lub preparatu – 100zł
Teleporada – 100zł

PORADNIA CHIRURGII DZIECIĘCEJ

Konsultacja profesorska – 300zł

PORADNIA WAD POSTAWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Konsultacja lekarska – 180zł

PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Konsultacja lekarska – 180zł

USG (z opisem) USG TĘTNIC WEWNĄTRZ CZASZKOWYCH Koszt: 130zł Koszt dla pacjentów CR Ekovita: 120zł USG TĘTNIC NERKOWYCH Koszt: 140zł Koszt dla pacjentów CR Ekovita: 130zł USG AORTY BRZUSZNEJ I TĘTNIC BIODROWYCH Koszt: 130zł Koszt dla pacjentów CR Ekovita: 120zł USG SERCA Koszt: 130zł Koszt dla pacjentów CR Ekovita: 120zł USG JAMY BRZUSZNEJ Koszt: 110zł Koszt dla pacjentów CR Ekovita: 100zł USG TARCZYCY Koszt: 110zł Koszt dla pacjentów CR Ekovita: 100zł USG STAWÓW Koszt: 130zł Koszt dla pacjentów CR Ekovita: 120zł USG DOPPLER TĘTNIC SZYJNYCH Koszt: 130zł Koszt dla pacjentów CR Ekovita: 120zł USG DOPPLER TĘTNIC KOŃCZYN GÓRNYCH/DOLNYCH Koszt: 90/160zł Koszt dla pacjentów CR Ekovita: 85/150zł USG DOPPLER ŻYŁ KOŃCZYN GÓRNYCH/DOLNYCH Koszt: 100/170zł Koszt dla pacjentów CR Ekovita: 95/160zł USG ŚLINIANEK Koszt: 100zł Koszt dla pacjentów CR Ekovita: 90zł USG WĘZŁÓW CHŁONNYCH Koszt: 100zł Koszt dla pacjentów CR Ekovita: 90zł USG WORKA MOSZNOWEGO Koszt: 120zł Koszt dla pacjentów CR Ekovita: 110zł EEG (z opisem) Po nieprzespanej nocy: 160zł W czuwaniu: 140zł EMG, EnG (z opisem) Nerw ruchowy: 45zł Nerw czuciowy: 35zł Badanie jednego mięśnia: 80zł Próba miasteniczna: 200zł Próba tężyczkowa: 200zł Badanie zespołu cieśni nadgarstka: 200zł Kończyny górne: 4 nerwy – 240zł Splot barkowy: 300zł 3 nerwy ruchowe przy splocie barkowym: 120zł 4 kończyny w polineuropatii: 500zł BADANIA LABORATORYJNE Pobierz PDF

PRP- TERAPIA CZYNNIKAMI WZROSTU

Cena: 500ZŁ

PUNKCJE, INIEKCJE STAWÓW

Cennik: 60-100ZŁ

INIEKCJE Z KWASU HIALURONOWEGO

CENA Z PREPARATEM: od 120ZŁ
CENA BEZ PREPARATU: 100ZŁ
LECZENIE PREPARATAMI
KOLAGENOWYMI
CENA Z PREPARATEM:
CENA BEZ PREPARATU: