Kontakt

Ekovita Spółka z o.o. 

Centrum Rehabilitacji Ekovita

ul. Klasztorna 23 

42-226 Częstochowa

 

NIP: 573-03-02-590

REGON: 008197574

KRS 0000182135

Spółka zarejestrowana jest w sądzie rejonowym w Częstochowie
XVII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy 50 000 zł

Telefony do naszej placówki

Poradnie specjalistyczne, rehabilitacja odpłatnie- Budynek A

Rejestracja : 0345065089 wew 20
Telefon komórkowy: 0048 609808099