Centrum terapii skolioz

Centrum Terapii Skolioz

Centrum stworzyliśmy dla wszystkich Naszych pacjentów, których pod opieka mamy już 10 lat. Jako jedyna placówka w Częstochowie posiadamy kontrakt NFZ na Poradnię Wad Postawy u dzieci i młodzieży. Dlatego też posiadamy ogromne doświadczenie w diagnozowaniu oraz leczeniu wszystkich schorzeń kręgosłupa u dzieci i młodzieży. Od wielu lat pomagamy dzieciom i młodzieży przeciwdziałać zniekształceniom kręgosłupa oraz pracujemy wspólnie nad wypracowaniem wzorców postawy, tak aby cieszyć się wzorową sylwetką a przede wszystkim zdrowym kręgosłupem. 

W Naszej placówce od 10 lat prowadzone są zajęcia korekcyjne dla dzieci i nastolatków. W ciągu 10 lat Nasz zespół, który składa się z wielu terapeutów oraz lekarzy – specjalistów rehabilitacji medycznej, zajmującej się leczeniem kręgosłupów od początku swojej kariery zawodowej wypracowaliśmy pewne standardy leczenia wad postawy oraz schorzeń kręgosłupa u dzieci. Dzięki podnoszeniu kwalifikacji przez Naszych terapeutów oraz lekarzy aktualnie posiadamy takie wzorce pracy z pacjentem, których na próżno szukać w innych placówkach.

Nasi terapeuci oraz lekarze wykorzystują elementy najnowocześniejszych metod terapeutycznych tj:

 • PNF w skoliozach
 • FED
 • Lehner-Schrott
 • DoboMed (metoda Dobosiewicz)
 • NOWOŚĆ – FITS

FITS- (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)

FITS indywidualna praca z pacjentem, to indywidualnie dobrany program ćwiczeń w zależności od wielkości kąta skrzywienia oraz wyników badania klinicznego pacjenta. Jest to metoda rekomendowana przez SOSORT jako jedna z 7 metod na Świecie. 

Metoda FITS w leczeniu skolioz, wad postawy, choroby Scheuermermana obejmuję 3 istotne etapy.

Metoda FITS obejmuje trzy istotne etapy:

 • I etap – badanie klasyczne oraz badanie w koncepcji Metody FITS.
 • II etap – przygotowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni.
 • III etap – budowanie nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie, nauka napięcia korekcyjnego.
rehabilitacja dla dzieci
korekcyjne
zajecia korekcyjne
dzieci postawa

Metoda FITS powstała w 2004 roku dla potrzeb terapii dzieci z wadami postawy, skoliozami oraz chorobą Scheuermanna. Autorami metody są dr n. med. Marianna Białek oraz mgr Andrzej M’hango – fizjoterapeuta, dyplomowany osteopata. Metoda powstała na bazie wielu metod fizjoterapeutycznych, z których wybrano te techniki, które autorzy uznali za przydatne do terapii skolioz. Część tych technik została przez nich zmodyfikowana i przystosowana do pracy z dziećmi. Ponadto Metoda FITS to również wiele technik opracowanych przez samych autorów metody na bazie wieloletnich doświadczeń i obserwacji pacjentów.Kluczowe aspekty metody FITS

 • indywidualne podejście do pacjenta,
 • aspekt psychologiczny, czyli uświadomienie dziecku i rodzicom dysfunkcji związanych ze skoliozą,
 • badanie czynności biernego i czynnego ruchu korekcyjnego,
 • usuwanie barier mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny,
 • nauka oddechu derotacyjnego w pozycjach funkcjonalnych,
 • budowanie i stabilizacja nowych korekcyjnych wzorców ruchowych,
 • nauka autokorekcji w pozycjach funkcjonalnych i czynnościach dnia codziennego,
 • korekcja łuku pierwotnego poprzez dodanie kompensacji czynnościowej z jednoczesną stabilizacją lub korekcją łuku wtórnego. Kompensacja czynnościowa dotyczy tkanek miękkich, nie jest strukturalna, tzn. że klinicznie – pojawi się rotacja tułowia powyżej lub poniżej łuku pierwotnego (nie większa niż 4–5 stopni) po stronie wklęsłej skoliozy pierwotnej, a na zdjęciu rtg nie będzie widać łuku wtórnego.

Biorąc pod uwagę dysfunkcje jakie towarzyszą skoliozie, proponuje się indywidualnie dostosowany program ćwiczeń w zależności od wielkości kąta skrzywienia oraz wyniku badania klinicznego pacjenta. Na tej podstawie można wyznaczyć cele ogólne i cele szczegółowe terapii.

Cele ogólne terapii to np. stabilizacja skoliozy u dzieci z uogólnioną wiotkością tkanki łącznej bądź zmniejszenie kąta skrzywienia w skoliozach nieprogresywnych lub z kątem skrzywienia do 30˚ u dzieci z prawidłowymi napięciami mięśniowymi. Innym celem ogólnym może być poprawa stanu klinicznego pacjenta z dużą skoliozą, którego rodzice nie godzą się z pewnych względów na operację. Celem ogólnym jest też uelastycznienie skoliozy w celu lepszej korekcji w trakcie zabiegu operacyjnego bądź korekcja obręczy miednicznej i barkowej oraz ustawienia głowy i szyi, poprawa funkcji oddechowej, ogólnej sprawności i wydolności pacjenta po zabiegu operacyjnym.

Cele szczegółowe dotyczą konkretnej terapii w danym dniu zabiegu, np. korekcja ustawienia stóp i kolan, dążenie do symetrii ustawienia łopatek, zwiększanie shiftu do korekcji skoliozy, nauka oddechu derotacyjnego itp.Na podstawie wieloletnich doświadczeń oraz licznych badań i dyskusji w gronie naukowców: lekarzy ortopedów, biomechaników, fizjoterapeutów i psychologów Metoda FITS jest stale rozwijana i prezentowana na licznych konferencjach naukowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Po raz pierwszy metoda nasza została zaprezentowana na Konferencji SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment) w 2006 roku w Poznaniu. W kolejnych latach zaprezentowano metodę na konferencji SOSORT w Bostonie (2007), Atenach (2008), Lyonie (2009), Barcelonie (2011), Mediolanie (2012) i Wiesbaden (2014). Oprócz prezentacji metody, prowadzone były również warsztaty bezpośrednio na pacjencie ze skoliozą oraz prezentowane doniesienia naukowe odnośnie skuteczności terapii w leczeniu skolioz. Metoda FITS jako jedna z 7 metod na świecie uzyskała rekomendację Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment – SOSORT. Pozostałe metody w tej grupie to: SEAS – Italy, BSPTS – Hiszpania, DoboMed – Polska, Lyon Approach – Francja, The SpineCor – Canada, Lehnert-Schroth – Niemcy).

Dobo-Med (metoda Dobosiewicz)- stosowana w leczeniu skolioz idiopatycznych, również rekomendowana przez SOSORT jako jedna z 7 metod na świecie.

Zapraszamy na rehabilitacje i gimnastykę korekcyjną do Naszych terapeutów.