Dział Fizjoterapii

Dział Fizjoterapii wykonuje świadczenia z zakresu rehabilitacji ruchowej, której celem jest przywrócenie u osób utraconej sprawności fizycznej w wyniku urazu, choroby, zabiegu operacyjnego lub innego zdarzenia prowadzącego do niepełnosprawności. Dział posiada salę zabiegów kinezyterapii wyposażoną w specjalistyczny sprzęt niezbędny do wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych, tj.:

 • Ćwiczenia bierne,
 • Ćwiczenia czynno – bierne,
 • Ćwiczenia wspomagane,
 • Ćwiczenia w odciążeniu i w odciążeniu z oporem,
 • Ćwiczenia czynne wolne i oporowe,
 • Ćwiczenia izometryczne,
 • Ćwiczenia w systemie bloczkowo – ciężarkowym,
 • Ćwiczenia w łańcuchach kinematycznych,
 • Ćwiczenia mobilizacji stawów kręgosłupa i obwodowych,
 • Wyciągi (trakcja mechaniczna kręgosłupa),
 • Ćwiczenia ogólnousprawniające,
 • Ćwiczenia zespołowe,
 • Pionizacja i nauka czynności lokomocji,
 • Indywidualna praca z pacjentem.
dzial fizjoterapii

Fizykoterapia

leczenie polegające na działaniu na organizm człowieka różnymi czynnikami fizycznymi pochodzącymi ze źródeł naturalnych lub wytworzonych sztucznie, jak: ciepło, drgania mechaniczne, pole elektryczne, prąd elektryczny, światło, mikrofale, różnego rodzaju promieniowanie.

fizjoterapia cwiczenia

Balneoterapia

dział fizjoterapii zajmujący się zabiegami rehabilitacyjnymi wykorzystującymi wodę, SŁONCE LUB SKLADNIKI NATURALNE TYPU BOROWINA w różnych temperaturach, w celu leczenia schorzeń pacjenta. Stosowany między innymi przez Hipokratesa. Rozwinięty na szeroką skalę przez Rzymian.

fizjoterapia

Hydroterapia

dział fizjoterapii, inaczej wodolecznictwo, akwaterapia (łac. aqua = woda) – metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody o różnych postaciach: ciekłej, stałej lub gazowej. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej odpowiednio do danej terapii

Aby NASI PACJENCI byli prowadzeni przez najlepszych fizjoterapeutów Ekovita dba o stałe podnoszenie ich kwalifikacji. Aktualnie Nasi magistrowie pracują z pacjentami najnowocześniejszymi metodami kinezyterapeutycznymi a mianowicie

 • PNF
 • PNF w skoliozach
 • Kaltenborna-Evjenth`a
 • metoda MULLIGAN’a
 • Leczenie skolioz idiopatycznych Metodą FED
 • S-E-T(Sling Exercise Therapy)
 • Osteopatia
 • Kinesiologytaping
 • NDT Bobath
 • Shantall
 • McKenzie
stol do masazu

W Dziale wykonuje się również różnego rodzaju masaże:

 • masaże klasyczne
 • masaże lecznicze
 • masaż leczniczy-segmentarny
 • masaż relaksacyjny-antystresowy
 • masaż sportowy
 • masaż limfatyczny

W Dziale wykonuje się również zabiegi z zakresu fizykoterapii, w szczególności:

 • elektrolecznictwo (galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, tonoliza, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy TENS, prądy Traeberta, prądy Kotza, ultradźwięki miejscowe, ultrafonoforeza)
 • leczenie polem elektromagnetycznym ( , impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości),
 • światłolecznictwo i ciepłolecznictwo (naświetlanie promieniami IR, UV – miejscowe, laseroterapia punktowa),
 • hydroterapia (kąpiel wirowa kończyn oraz kręgosłupa)
 • stosujemy również leczenie w KRIOKOMORZE
 • krioterapia- miejscowa,