Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

masaz

Profil działalności/ prowadzona diagnostyka/ leczone schorzenia:

W Poradni leczone są dzieci(od 16rż) oraz dorośli z:

  • zaburzeniami narządu ruchu: kręgosłupa, kończyn, stany pourazowe np. stan po złamaniu, skręceniu, zwichnięciu stawów,
  • pacjenci po endoprotezoplastyce
  • pacjenci po operacjach kręgosłupa
  • zaburzeniami (uszkodzeniami) ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, napięcie mięśniowe, asymetria, niedorozwój OUN
  • objawami mózgowego porażenia dziecięcego, po stanach zapalnych mózgu, po urazach ośrodkowego układu nerwowego,
  • po leczeniu neurochirurgicznym, z wodogłowiem, guzy układu nerwowego,
  • dzieci i dorośli z wadami rozwojowymi układu nerwowego, narządu ruchu.

Personel:

Lek.med. Jacek Szmerdt, specj. rehabilitacji medycznej, chirurgii urazowej oraz ortopedii

Lek.med. Renata Pietrzak-Górska, specj. rehabilitacji medycznej

dr n. med. Kamila Gworys, specj. rehabilitacji medycznej

Czy poradnia udziela świadczeń w ramach NFZ?
TAK.
Jak się zapisać?

Pacjenci pierwszorazowi – należy dostarczyć oryginał skierowania (od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego) lub kod e-skierowania do placówki osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub wysłać na adres: ul. Klasztorna 23, 42-200 Częstochowa z dopiskiem / poradnia neurologiczna. Kod e-skierowania można podać telefonicznie. 

W przypadku pierwszej wizyty w CR prosimy  zgłaszać się do rejestracji w budynku A.

W  celu zapisania pacjenta na pierwszą wizytę, należy przysłać ORYGINAŁ skierowania na adres: CR Ekovita ul. Klasztorna 23 , 42-200 Częstochowa lub dostarczyć go osobiście. Można również podać kod e-skierowania.

Należy pamiętać, iż aby się zapisać skierowanie winno być wystawione zanim skontaktujemy się z poradnią. Nie umawiamy pacjentów, którzy nie posiadają ważnego skierowania.

Uwaga:

*Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie (osobiście do CR bądź za pośrednictwem poczty) oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

art. 20 ust. 2a Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.

W celu ustalenia terminu kolejnej konsultacji, jej zmiany lub odwołania należy kontaktować się telefonicznie z rejestracją: 034 365 50 89 wew.20

Kolejną wizytę można też umówić telefonicznie, pod nr 034 365 50 89 wew.20

Pacjenci są zapisywani na godziny (prosimy o to pytać przy zapisach) – jest to orientacyjna godzina przyjęcia pacjenta do Poradni, a nie udzielenia świadczenia w gabinecie lekarskim. Szanując czas Państwa i Nasz, dokładamy wszelkich starań, aby godziny udzielenia świadczenia były  adekwatne do wyznaczonych terminów, niestety nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć potrzeby każdego pacjenta. Dlatego prosimy o wyrozumiałość. 😁

Przed każdą wizytą należy zgłosić się do rejestracji w budynku A

Niezależnie od zapisanych pacjentów na konkretną godzinę pierwszeństwo mają stany nagłe (o kolejności decyduje lekarz).                             

Przekładając wizytę należy podać nazwisko lekarza lub własny PESEL

Jak przygotować się do badań?

 Przed pierwszą wizytą pacjent nie wymaga przygotowania, jeśli jednak posiada dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia, prosimy o przyniesienie kserokopii.

Czy mogę skorzystać z poradni odpłatnie?

Pacjenci nie wymagają skierowania wizyty są odpłatne zgodnie z cennikiem. Termin wizyt: ustalany telefonicznie 034 3655089 wew 20.

Co jeśli na wizycie dostałem skierowanie na badania dodatkowe, konsultację badania laboratoryjne itp.?

Jeśli lekarz na wizycie skierował pacjenta na badania dodatkowe, konsultację, RTG, EEG lub inne, a wizyta odbywała się w ramach NFZ należy zgłosić ten fakt w rejestracji w celu ustalenia placówki współpracującej z CR Ekovita oraz potwierdzeniu zlecenia, w innym przypadku placówki mogą prosić o uiszczenie opłaty z powodu braku dopełnienia formalności.

Jeśli pacjent uzyskał skierowanie na wizycie odpłatnej może skorzystać z usług Naszej placówki lub innych, jednak wszystkie dodatkowe badania opłacone będą przez pacjenta zgodnie z cennikiem wybranej placówki.

Cennik

REHABILITACJA

Konsultacja fizjoterapeutyczna – 80zł

KINEZYTERAPIA

Kinezyterapia (indywidualna praca z pacjentem) – 30 min – 60zł– 60min- 120zł
Terapia manualna (FDM, BW, AT) – 20-25min – cena od 70 do 100zł
Terapia manualna (inne) – 25min – 60zł
Terapia FITs – 30 min – 80zł
Gimnastyka korekcyjna – 30 min – 60zł, 1h- 120zł
Terapia przeciwobrzękowa – 45min- 80zł, 60min-100zł

FIZYKOTERAPIA

fizykoterapia – 1 zabieg x 5 dni – 75zł
Fizykoterapia – 2 zabiegi x 5 dni – 140zł
Fizykoterapia – 3 zabiegi x 5 dni – 200zł- konsultacja fizjoterapeutyczna gratis
Fala uderzeniowa – 1 zabieg – 80zł;

MASAŻE

Masaż leczniczy – 20 min- 40zł, 30min-60zł, 1h-100zł
Masaż relaksacyjny – 1h- 120zł
Masaż antycellulitowy- 1h- 100zł,
Masaż aromaterapeutyczny –1h- 120zł
Masaż wirowy – 15min – 30zł, 30min- 45zł

Krioterapia ogólnoustrojowa – 10 dni zabiegowych wraz z konsultacją lekarską 450zł

REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

1. 5 terapii manualnych lub indywidualnej pracy z pacjentem – 1h- 540zł
2. 10 terapii manualnych lub indywidualnej pracy z pacjentem– 1h- 1000zł
3. 5 terapii manualnych lub indywidualnej pracy z pacjentem – do 30 min- 270zł
4. 10 terapii manualnych lub indywidualnej pracy z pacjentem – do 30 min- 540zł

REHABILITACJA POURAZOWA

1. Konsultacja fizjoterapeutyczna – gratis
2. 20 zabiegów fizykoterapeutycznych
3. 5 terapii manualnych (20min) lub indywidualnej pracy z pacjentem (do 30min)
cena : 500zł

REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

1. 5 terapii manualnych lub indywidualnej pracy z pacjentem – 1h- 540zł
2. 10 terapii manualnych lub indywidualnej pracy z pacjentem– 1h- 1000zł
3. 5 terapii manualnych lub indywidualnej pracy z pacjentem – do 30 min- 270zł
4. 10 terapii manualnych lub indywidualnej pracy z pacjentem – do 30 min- 540zł

REHABILITACJA W CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH

1. konsultacja fizjoterapeutyczna- gratis
2. 5 masaży – 20 min lub 3 terapie manualne – 20min
3. 10 zabiegów fizykoterapeutycznych
cena : 300zł

REHABILITACJA WADY POSTAWY

1. 5 x Gimnastyka korekcyjna indywidualna – 30 min – 270 zł
2. 10 x gimnastyka korekcyjna indywidualna – 30min- 540 zł
3. 5 x gimnastyka korekcyjna w grupie – 30min- 170zł
4. 10 x gimnastyka korekcyjna w grupie – 30min- 340zł

FALA UDERZENIOWA

1. 3x zabieg -200zł
2. 5x zabieg – 330zł


PORADNIA ORTOPEDYCZNA

Konsultacja lekarska (bez USG) – 150-160zł
Konsultacja lekarska z USG – 200zł (bez opisu)
Iniekcja bez ceny leku lub preparatu – 60zł
Teleporada – 100ZŁ

PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ

Konsultacja lekarska• KONSULTACJA LEKARSKA – 160zł
Kwalifikacja wstępna do uprawiania sportu wraz z EKG – 160ZŁ
Okresowe badania sportowców z EKG – 160-180zł
Teleporada – 100ZŁ

PORADNIA REHABILITACYJNA

Konsultacja lekarska – 160zł
Konsultacja lekarska z USG – 200zł (bez opisu)
Iniekcja bez ceny leku lub preparatu – 60zł
Teleporada – 100ZŁ

PORADNIA NEUROLOGICZNA

Konsultacja lekarska – 160zł
Iniekcja bez ceny leku lub preparatu – 60zł
Teleporada – 100zł

PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA

Konsultacja lekarska – 180zł
Iniekcja bez ceny leku lub preparatu – 60zł
Teleporada – 100zł

PORADNIA REUMATOLOGICZNA

Konsultacja lekarska – 160zł
Iniekcja bez ceny leku lub preparatu – 60zł
Teleporada – 100zł

PORADNIA CHIRURGII DZIECIĘCEJ

Konsultacja profesorska – 300zł

PORADNIA WAD POSTAWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Konsultacja lekarska – 160zł

PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Konsultacja lekarska – 160zł

USG (z opisem)

USG TĘTNIC WEWNĄTRZ CZASZKOWYCH
Koszt: 120zł
Koszt dla pacjentów CR Ekovita: 110zł

USG TĘTNIC NERKOWYCH
Koszt: 130zł
Koszt dla pacjentów CR Ekovita: 120zł

USG AORTY BRZUSZNEJ I TĘTNIC BIODROWYCH
Koszt: 120zł
Koszt dla pacjentów CR Ekovita: 110zł

USG SERCA
Koszt: 120zł
Koszt dla pacjentów CR Ekovita: 110zł

USG JAMY BRZUSZNEJ
Koszt: 100zł
Koszt dla pacjentów CR Ekovita: 90zł

USG TARCZYCY
Koszt: 100zł
Koszt dla pacjentów CR Ekovita: 90zł

USG STAWÓW
Koszt: 120zł
Koszt dla pacjentów CR Ekovita: 110zł

USG DOPPLER TĘTNIC SZYJNYCH
Koszt: 120zł
Koszt dla pacjentów CR Ekovita: 110zł

USG DOPPLER TĘTNIC KOŃCZYN GÓRNYCH/DOLNYCH
Koszt: 90/160zł
Koszt dla pacjentów CR Ekovita: 85/150zł

USG DOPPLER ŻYŁ KOŃCZYN GÓRNYCH/DOLNYCH
Koszt: 90/160zł
Koszt dla pacjentów CR Ekovita: 85/150zł

USG ŚLINIANEK
Koszt: 90zł
Koszt dla pacjentów CR Ekovita: 80zł

USG WĘZŁÓW CHŁONNYCH
Koszt: 90zł
Koszt dla pacjentów CR Ekovita: 80zł

USG WORKA MOSZNOWEGO
Koszt: 110zł
Koszt dla pacjentów CR Ekovita: 100zł

EEG (z opisem)

Po nieprzespanej nocy: 140zł
W czuwaniu: 120zł

EMG, EnG (z opisem)

Nerw ruchowy: 40zł
Nerw czuciowy: 30zł
Badanie jednego mięśnia: 80zł
Próba miasteniczna: 100zł
Próba tężyczkowa: 100zł
Badanie zespołu cieśni nadgarstka: 1 nerw 70zł, 2 nerwy 140zł
Kończyny górne: 4 nerwy – 240zł
Splot barkowy: 300zł
3 nerwy ruchowe przy splocie barkowym: 120zł

BADANIA LABORATORYJNE

Pobierz PDF

PRP- TERAPIA CZYNNIKAMI WZROSTU

Cena: 500ZŁ

PUNKCJE, INIEKCJE STAWÓW

Cennik: 60-100ZŁ

INIEKCJE Z KWASU HIALURONOWEGO

CENA Z PREPARATEM:
CENA BEZ PREPARATU:
LECZENIE PREPARATAMI
KOLAGENOWYMI
CENA Z PREPARATEM:
CENA BEZ PREPARATU: