UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Treść regulaminu

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie (osobiście do CR bądź za pośrednictwem poczty) oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

art. 20 ust. 2a Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.).

Profil działalności:

W Poradni leczone są dzieci(od 16rż) oraz dorośli z:

 • zaburzeniami narządu ruchu: kręgosłupa, kończyn, stany pourazowe np. stan po złamaniu, skręceniu, zwichnięciu stawów,
 • pacjenci po endoprotezoplastyce
 • pacjenci po operacjach kręgosłupa
 • zaburzeniami (uszkodzeniami) ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, napięcie mięśniowe, asymetria, niedorozwój OUN
 • objawami mózgowego porażenia dziecięcego, po stanach zapalnych mózgu, po urazach ośrodkowego układu nerwowego,
 • po leczeniu neurochirurgicznym, z wodogłowiem, guzy układu nerwowego,
 • dzieci i dorośli z wadami rozwojowymi układu nerwowego, narządu ruchu.

Co zabrać na wizytę?

Przed przybyciem na wizytę prosimy upewnić się, czy posiadacie Państwo:

 • skierowanie do Poradni Rehabilitacji.
 • wszystkie wyniki badań diagnostycznych i obrazowych dotyczące schorzenia od lekarza kierującego
 • badania z rejonu (jeśli były wykonane, np. rtg) oraz karty informacyjne z pobytów szpitalnych,
 • Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

  • Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej nie jest tożsame ze skierowaniem na realizację cyklu zabiegowego.
  • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy – lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji, z poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy). Świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie w  wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia wystawienia. Data rejestracji nie oznacza daty rozpoczęcia rehabilitacji.W gabinecie rehabilitacji, zakładzie rehabilitacji lub zakładzie fizjoterapii, w cyklu terapeutycznym (na podstawie skierowania) NFZ finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie. NFZ nie finansuje zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci i młodzieży.

W przypadku pierwszej wizyty w CR prosimy  zgłaszać się do rejestracji w budynku B. Rejestracja ta znajduje się w niższym budynku  wejście od ulicy Kubiny ( wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych).

W  celu zapisania pacjenta na pierwszą wizytę, należy przysłać ORYGINAŁ skierowania na adres: CR Ekovita ul.Klasztorna 23 , 42-200 Częstochowa lub dostarczyc go osobiście.

W celu ustalenia terminu kolejnej konsultacji, jej zmiany lub odwołania należy kontaktować się telefonicznie z rejestracją: 034 365 50 89 wew.19

Kolejną wizytę można też umówić telefonicznie, pod nr 034 365 50 89 wew.19

Pacjenci są zapisywani na godziny (prosimy o to pytać przy zapisach) - jest to orientacyjna godzina zgłoszenia się pacjenta do Poradni, a nie przyjęcia w gabinecie lekarskim.

Przed każdą wizytą należy zgłosić się do rejestracji w budynku B 

Niezależnie od zapisanych pacjentów na konkretną godzinę pierwszeństwo mają stany nagłe (o kolejności decyduje lekarz).                                                                                                                                                                                                                                              

Przekładając wizytę należy podać nazwisko lekarza lub własny PESEL

Uwaga:

 • Pacjenci w trybie pilnym na wizytę zapisywani są tylko na podstawie dostarczonej dokumentacji ze względu na ograniczoną ilość miejsc i bardzo odległe terminy.   

Personel poradni?

1. Lek.med. Jacek Szmerdt (specj. rehabilitacji medycznej,chirurgii urazowej oraz ortopedii)

 • środa, wtorek od 15.00 do 18.00

2. Lek.med. Renata Pietrzak-Górska (specj. rehabilitacji medycznej)

 • wtorek od 12.00 do 16.00

3.  dr n. med. Kamila Gworys (specj. rehabilitacji medycznej)

 • czwartek 09.00-12.00