UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Treść regulaminu

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie (osobiście do CR bądź za pośrednictwem poczty) oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

art. 20 ust. 2a Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.

       Profil działalności:

W Poradni leczone są dzieci od 1 do końca 18 roku życia z następującymi schorzeniami:

 • wady postawy,
 • wady kończyn dolnych
 • boczne skrzywienie kręgosłupa
 • asymetrię kończyn
 • zaburzeniami w ukształtowaniu krzywizn kręgosłupa
 • dzieci z wadami rozwojowymi narządu ruchu

  Specyfika Poradni:

 • Diagnostyka i leczenie pacjentów w wieku  od 1 do 18 roku życia ze schorzeniami kręgosłupa, kończyn dolnych
 • Konsultacje specjalistyczne wykonywane przez lekarzy specjalistów rehabilitacji dziecięcej
 • Badania diagnostyczne wykonywane w ramach poradnii:  RTG

      Jak się zapisać?Co zabrać na wizytę?

Pacjenci pierwszorazowi muszą dostarczyć oryginał skierowania (od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego) do placówki osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub wysłać na adres: ul.Klasztorna 23 , 42-200 Częstochowa z dopiskiem / do 14 dni od daty zapisu z dopiskiem Poradnia Wad Postawy

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie (osobiście do CR bądź za pośrednictwem poczty) oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

Przed przybyciem na wizytę prosimy upewnić się, czy posiadacie Państwo: 

 • skierowanie do Poradni Wad Postawy wystawione przez lekarza z POZ lub specjalistę
 • wyniki badań diagnostycznych dla danego schorzenia jeśli były wykonywane

W przypadku pierwszej wizyty w CR prosimy  zgłaszać się do rejestracji w budynku A.

W celu ustalenia terminu kolejnej konsultacji, jej zmiany lub odwołania należy kontaktować się telefonicznie z rejestracją: 034 365 50 89 wew.20

Kolejną wizytę można też umówić telefonicznie, pod nr 034 365 50 89 wew.20

Pacjenci są zapisywani na godziny (prosimy o to pytać przy zapisach) - jest to orientacyjna godzina zgłoszenia się pacjenta do Poradni, a nie przyjęcia w gabinecie lekarskim.

        Uwaga:

Przed każdą wizytą należy zgłosić się do rejestracji w budynku A

Niezależnie od zapisanych pacjentów na konkretną godzinę pierwszeństwo mają stany nagłe (o kolejności decyduje lekarz)                                                                                                                                                                                                                             

Przekładając wizytę należy podać nazwisko lekarza lub własny PESEL

       Jak przygotować się do badań?

 Przed pierwszą wizytą pacjent nie wymaga przygotowania.

       Personel poradni?

. lek. pediatra, specjalista rehabilitacji dziecięcej Ewa Szyma, pielęgniarka Teresa Koper

 • środa od 8.00 do 12.00
 • czwartek od 15.00 do 19.00
 • piątek  od 15.00 do 19.00

      Co jeśli na wizycie dostałem skierowanie na RTG?

 Jeśli lekarz na wizycie uznał za zasadne badanie diagnostyczne w postaci zdjęcia RTG nalezy zgłosić ten fakt w rejestracji w celu ustalenia placówki współpracującej z CR Ekovita oraz potwierdzeniu zlecenia, w innym przypadku gabinet RTG może prosić o uiszczenie opłaty z powodu braku dopelnienia formalności.

 W przypadku stwierdzenia zaburzeń, rehabilitacja prowadzona jest na miejscu w naszym Centrum Rehabilitacji przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów.