Rehabilitacja domowa
rehabilitacja

Rehabilitacja domowa

Świadczenia w zakresie rehabilitacji domowej udzielane są pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do zakładu fizjoterapii, a którzy wymagają rehabilitacji lub fizjoterapii.

Zabieg fizjoterapeutyczny jest udzielany pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

  • Ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu) przez okres 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
  • Ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopni Rankina)
  • Uszkodzeniami rdzenia kręgowego – do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia;
  • Chorobami przewlekle postępującymi (miopatie, choroba Parkinsona, zapalenie wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięsni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatologiczne zapalenie stawów);
  • Chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezo plastyki stawu przez okres do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
  • Urazami kończyn dolnych przez okres do 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
  • Osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.