Rehabilitacja dorosłych

Profil działalności/ prowadzona diagnostyka/ leczone schorzenia:

Podstawowym zadaniem jest diagnostyka i leczenie schorzeń wszystkich narządów ruchu:

 • ustalanie wskazań do leczenia rehabilitacyjnego lub  zabiegów interwencyjnych;
 • diagnostyka i leczenie schorzeń narządu ruchu
 • ustalanie wskazań do inwazyjnej diagnostyki a także leczenie po zabiegach operacyjnych
 • diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych chorób kostno-stawowych oraz procesów zapalnych

Specyfika poradni

Oferujemy Państwu kompleksową poradę, diagnostykę oraz rehabilitację następujących schorzeń:

 • usprawnianie przed i po zabiegach operacyjnych stawów: kolanowego, barkowego, skokowego, biodrowego, łokciowego
 • usprawnianie po endoprotezoplastyce stawu biodrowego i kolanowego
 • bóle przyczepów „Łokieć tenisisty„; „łokieć golfisty” „kolano skoczka”
 • zespół bólowy Achillesa
 • „ostrogi piętowe”
 • bóle mięsni
 • leczenie ostrych i przewlekłych zespołów bólowych kręgosłupa
 • zwalczanie dolegliwości bólowych w ostrych zespołach bólowych narządu ruchu
 • rehabilitacja świeżych i przewlekłych urazów sportowych
 • zespoły bolesnego barku z ograniczeniem ruchomości

Personel:

rehabilitację prowadzi kilkunastu fizjoterapeutów, każdy posiada prawo wykonywania zawodu oraz stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w dużej ilości szkoleń specjalistycznych, wykładach a także sympozjach. Doświadczenie Naszej kadry to wykwalifikowani terapeuci oraz wielu lekarzy specjalistów,  pracujących od lat z pacjentami najnowocześniejszymi metodami terapeutycznymi.

Jak się zapisać?

Jeśli pacjent chce skorzystać z rehabilitacji w ramach NFZ Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych w ramach NFZ

 • Pacjent musi dostarczyć skierowanie do Działu Fizjoterapii (na realizację cyklu zabiegowego)
 • Skierowanie musi posiadać wszystkie ustawowe elementy (kod choroby w języku polskim, cel skierowania, rozpoznanie, zlecenie zabiegów wraz z podaniem ich ilości oraz okolicy na jaki mają być wykonane)
 • Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej nie jest tożsame ze skierowaniem na realizację cyklu zabiegowego.
 • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy – lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji, z poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy).
 • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne ważne jest 30 dni od daty wystawienia.
 • Data rejestracji nie oznacza daty rozpoczęcia rehabilitacji.
W gabinecie rehabilitacji, zakładzie rehabilitacji lub zakładzie fizjoterapii, w cyklu terapeutycznym (na podstawie skierowania) NFZ finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennieNFZ nie finansuje zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Należy pamiętać:

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie (osobiście do CR bądź za pośrednictwem poczty) oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

art. 20 ust. 2a Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.).

W przypadku pierwszej wizyty w CR prosimy  zgłaszać się do rejestracji w budynku B. Rejestracja ta znajduje się w niższym budynku  wejście od ulicy Kubiny ( wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych).

W  celu zapisania pacjenta na pierwszą wizytę, należy przysłać ORYGINAŁ skierowania na adres: CR Ekovita ul.Klasztorna 23 , 42-200 Częstochowa lub dostarczyc go osobiście.

W celu ustalenia terminu kolejnej konsultacji, jej zmiany lub odwołania należy kontaktować się telefonicznie z rejestracją: 034 365 50 89 wew.19

Kolejną wizytę można też umówić telefonicznie, pod nr 034 365 50 89 wew.19

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych odpłatnie:

W przypadku pierwszej wizyty w CR prosimy  zgłaszać się do rejestracji w budynku A. Rejestracja ta znajduje się w wyższym budynku  wejście od ulicy Klasztornej.

W  celu zapisania pacjenta na pierwszą wizytę, należy skontaktować się z rejestracją, salą terapeutyczną lub gabinetem fizjoterapii. 

Co jeśli mam skierowanie od innego lekarza:

W przypadku odbycia konsultacji lekarskiej u innych lekarzy niż pracujących w CR Ekovita możemy wykonać zabiegi zgodnie z zaleceniem lekarskim. Ceny zabiegów są dostępne w cenniku.